RELATIONEL/BIOLOGISK TRAUMETERAPI


Vores krop har primært to medfødte biologiske systemer: Tilknytningssystemet og faresystemet.
Tilknytningssystemet opbygges/dannes i barnets første leveår bedst i tryg, glædesfuld og tæt kontakt. Det er fundament for vores følelser, biokemi og nervesystem. Ved trygge, kærlige, pålidelige og gentagne oplevelser af at høre til og være støttet i at opleve og mestre forskrækkelser og overraskelser vil vores nervesystem blive robust, fleksibelt i forhold til at selvregulere sig.
 For eksempel når vi leger titte-bøh med børnene. ”Hvor er mor og far henne” – uh hvor er det spændende – ”bøh” - der var de. Spændingen stiger i nervesystemet og barnet bliver forskrækket når de siger bøh. Ved tilpas forskrækkelse vil systemet selvregulere og barnet griner efter overraskelsen. Bliver det for meget bliver barnet bange og græder og har brug for trøst til at regulere tilbage til ro. Oplever barnet passende udfordringer vil deres nervesystem blive bredt og fleksibelt og kunne håndtere større forskrækkelser/overraskelser – vi kan selvregulere os – gå fra spænding til ikke spænding.
Det er grundlaget for hvordan vi senere i livet reagerer og agerer når vi bliver bange, stressede, angste, føler os forladte eller truede.
Faresystemet reagerer naturligt og instinktivt på fare.

Afhængig af farens størrelse, hvor hurtigt den kommer - vil stressresponssystemet have forskellige strategier, til at håndtere situationen, og vælger den systemet erfaringsmæssigt sikrer størst mulig  ”overlevelse”. Dette valg af strategi lægger udenfor vores kontrol. Det vil være varianter af kæmpe, flygte eller fryse.
For eksempel hvis der kommer en stor vred hund imod os – reagerer vores nervesystem instinktivt på situationen. Afhængig af vores nervesystem og vores tidligere erfaringer med hunde vil vores stressrespons system reagerer forskelligt.
”Kæmpe” –vi blive vrede og sætter den på plads eller skræmme den væk;
”flygte” – vi løber væk hurtigst muligt.
”Fryse” vi bliver så bange/chokeret, at vi er ude af stand til at gøre noget –vi er lammede.
Når faren er overstået – hunden er væk - vil nervesystemet regulere sig og komme tilbage til ikke fare tilstand. Der kan være reaktioner som at vi skælder ud, ryster, græder, griner overgearet og lignende. Tidligere erfaringer vil være afgørende for hvordan og hvor nemt systemet regulerer sig. Hvis reguleringen udebliver og systemet ikke kommer tilbage til ikke fare tilstand vil de manglende reaktioner sidde som en fastlåsning I nervesystenet. Over tid kan det give symptomer som træthed, søvnløshed, angst, åndedrætsbesvær, lav stresstærskel med mere.
Graden af symptomer afhænger af hvad der er sket, hvor voldsomt det har været og hvor længe det har stået på og lige så stor betydning hvad kroppen og stressrespons systemet har af erfaringer af at komme sig efter voldsomme påvirkninger.
Behandlingen er at arbejde med kroppen og nervesystemet i kontakt med og spejling af kroppens spændinger eller mangel på ved hjælp af massage, øvelser og samtale i en tryg atmosfære. Vi hjælper kroppen og nervesystemet med at regulere sig hen mod ikke fare tilstand og balance.
Behandlingen er skånsom og foregår med den fart nervesystemet kan håndtere.